آراد برندینگ
عسل رودین عسل یاس معرفی تاجران
کانال تاجران
1394/06/12 17:57

تهیه انواع گرده گل زنبور عسل

تهیه و تولید گرده گل زنبور عسل به شرایط محیطی اطراف زنبورستان مرتبط بوده و بهترین انواع آن در مناطق بکر و طبیعی قابل برداشت و فروش می باشد.
گرده ها را می توان به دو خانواده اصلی رده بندی کرد:
1- گرده های حشره دوست که منبع غذایی هستند(این نوع به گرده افشانی توسط حشرات سازش یافته است).
این نوع از گرده ها توسط زنبورها جمع آوری می شود. حشرات جهت تغذیه گرده ای را انتخاب می کنند که برای احتیاجات غذایی شان مناسب باشد. انتخاب طبیعی باعث شده تا گیاهان گرده هایی تولید کنند که حشرات را جذب می کنند و سطح بالایی از باروری را تضمین نمایند.
2- گرده های باد دوست که منبع آلرژی هستند(این نوع به گرده افشانی توسط باد سازش یافته است).
گرده هایی که بوسیله باد منتقل می شوند از علل عمده آلرژی ها هستند و در کشورهای صنعتی شده تعداد مردمی که به این چنین گرده هایی آلرژی دارند، هر ساله افزایش می یابد. تعدادی از درختان از قبیل سرو ها در کشورهای مدیترانه ای و علف ها مسئول ایجاد بسیاری از آلرژی ها هستند.
این گرده به طور کلی از نوع جمع آوری شده توسط زنبور متفاوت است که سنگین و چسبنده و مغذی است. زنبورها هرگز از علف باغی یا درختان سرو گرده جمع آوری نمی کنند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :