کانال تاجران

گروه شرکت های آراد
1395/08/07 10:09

توزیع گرده گل طبیعی عسل

مرکز عسل کوهساران آفتاب خمین در کنار عسل و فراورده زنبور عسل گرده گل طبیعی را نیز عرضه و توزیع می کند.
به طور کلی 35درصد ترکیبات گرده گل را پروتئین ها تشکیل می دهند که اکثر این پروتئین ها از اسید آمینه هایی تشکیل شده است که بدن انسان قادر به ساختن آن نمی باشد.برای پی بردن به ارزش غذایی گرده باید ابتدا به ارزش غذایی پروتئین هایی که در ساختار گرده وجود دارند پی برد.از جمله این پروتئین ها می توان به تیروزین،سیستین،آرژنین،لوسین، و... اشاره کرد. تنها در یک کیلوگرم عسل چندین میلیون گرده گل وجود دارد که از چشم غیر مسلح پنهان است.برای تشخیص نوع گل و منطقه ای که عسل در آنجا تهیه شده اقدام به تجزیه گرده می کنند که احتمال هیچ گونه اشتباهی در آن نیست و از این طریق می توان به ارزش غذایی عسل های موجود در بازار پی برد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :