آراد برندینگ
عسل رودین عسل یاس معرفی تاجران

کانال تاجران
1394/07/01 20:28

خرید و فروش گرده گل طبیعی

خرید و فروش گرده گل طبیعی که یکی از مواد لازم برای ادامه حیات و رشد و نمو زنبورهای عسل می باشد، امکان پذیر گشته است.
مصرف گرده گل یک کلنی متوسط در یک سال ما بین 20 تا 50 کیلوگرم تخمین زده شده و این مقدار رابطه عکسی با درصد پروتئین گرده موجود در کندو دارد، یعنی هرچه آن گرده از لحاظ پروتئینی غنی تر باشد مقدار مصرف گرده نیز کم تر خواهد بود.
زنبور های کندو که گرده ها را مصرف می کنند به مقادیر زیادی پروتئین، ویتامین و نیتروژن نیاز دارند. بیش تر زنبورهای جوان برای فعالیت غدد موم ساز، زنبورهای نر برای بلوغ طبیعی و فعالیت های خود به گرده گل نیاز دارند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :