آراد برندینگ
عسل رودین عسل یاس معرفی تاجران

کانال تاجران
1394/06/25 21:31

خرید گرده گل خالص با عسل

همچنان که توصیه شده است، هنگام خرید عسل طبیعی، مقداری نیز گرده گل خالص تهیه نمایید تا با عسل به عنوان مکمل آن مصرف شود.
در مورد خواص عسل طبیعی بدانید که اگر عسل در آب گرم حل و یک و نیم الی دو ساعت قبل از غذا میل شود می تواند میزان اسیدیته معده را کاهش دهد.
مع هذا در صورتی که عسل در آب سرد حل و دقیقا قبل از غذا نوشیده شود هم میزان اسید معده و هم ترشح آن را افزایش می دهد.
عسل میزان هوسین شیرابه ای معده و روده را افزایش می دهد و آنزیم های عسل در گوارش روده ای و معده ای مشارکت دارند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :