آراد برندینگ
عسل رودین عسل یاس معرفی تاجران
کانال تاجران
1396/12/23 20:54

فروش عمده عسل کنار اصل جنگل

اگر پوشش گیاهی یک مزرعه یا دشت غالبا از یک نوع گیاه باشد، زنبورعسل بیشتر شهد گل های همان گیاه را به عسل تبدیل می کند.
این نوع عسل را "عسل تک گل" یا " عسل دارویی " می گویند. هر یک از عسل های تک گل، خواص درمانی شگفت آوری دارد که مختص همان نوع عسل است.

منبع : شهدینه

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :