آراد برندینگ
عسل رودین عسل یاس معرفی تاجران
کانال تاجران
1394/07/29 21:19

فروش عسل طبیعی حاوی گرده گل

زنبوران عسل در فصولی که گرده گل در طبیعت به فزونی یاد می شود آن ها را در کندوهای شان برای مصرف در زمستان و تا سال بعد ذخیره می کنند که در این سایت فروش این نوع عسل طبیعی حاوی گرده گل امکان پذیر گردیده است.
روال تولید این عسل های طبیعی که در برخی از منفذ هایش گرده گل ذخیره شده بدین گونه است که پس از شناسایی منابع گرده، زنبور کارگر گرده آور روی پرچم گل مورد نظرش می نشیند و با کمک آرواره ها و پاهای جلو، دانه های گرده را یکی یکی از بساک پرچم گل خارج می کند و آن ها را زیر بدن خود می برد و با مقداری عسل به صورت توده به هم می چسباند و در اندامی به نام سبد گرده(pollen basket) بسته بندی می کند. زنبور کارگر دو سبد گرده در دو طرف پاهای عقب خود دارد که در عمل گرده آوری، آن ها را با بار های گرده پر نموده و در مراجعت به کندو با خود حمل می کند و در قسمت هایی از شان عسل ذخیره کرده و بقیه منافذ آن را طبق روال عادی با عسل (شهد گل) پر می کند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :