آراد برندینگ
عسل رودین عسل یاس معرفی تاجران
کانال تاجران
1395/08/12 21:28

فروش کلنی فعال زنبورعسل

کلنی فعال زنبورعسل به همراه انواع کندو های عسل چوبی و یا پلاستیکی و سایر لوازم زنبورداری، بدین طریق با قیمت مناسب به فروش می رسد.
فعال بودن کلنی زنبورعسل رابطه مستقیمی با ملکه آن دارد به طوری که هرچه ملکه قوی تر و جوان تر باشد، آن کلنی فعال تر و پر محصول تر و آسیب ناپذیر تر خواهد بود.
در برخی شرایط، همچون مرگ ملکه یا نبودن لارو هایی که زنبوران عسل بتوانند از آن ها ملکه تازه به دست آورند، خود کارگران در حجره ها تخم هایی می گذارند که زنبورهای درشت ناجور را به ثمر می رساند.
به محض این که یک کلنی بدون ملکه ماند، زنبوران به دوره پریشانی تب آوری دچار شده، همهمه راه می اندازند و دیوانه وار از هر سوی کندو به پرواز در می آیند. کلنی بدون ملکه دوام چندانی نخواهد داشت.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :